Vyberte si pozemok

Predaj pozemkov pre vaše idylické bývanie na Sliači je spustený.

Pozemok č. 66 Výmera: 552 m2
Stav: voľný
Cena : 121 440 €
Mám záujem
Pozemok č. 67 Výmera: 595 m2
Stav: voľný
Cena : 130 900 €
Mám záujem
Pozemok č. 65 Výmera: 588 m2
Stav: voľný
Cena : 129 360 €
Mám záujem
Pozemok č. 64 Výmera: 574 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 63 Výmera: 529 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 2 Výmera: 524 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 61 Výmera: 592 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 60 Výmera: 597 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 59 Výmera: 529 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 58 Výmera: 508 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 57 Výmera: 501 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 56 Výmera: 505 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 55 Výmera: 521 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 54 Výmera: 512 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 53 Výmera: 514 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 51 Výmera: 500 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 50 Výmera: 500 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 49 Výmera: 500 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 48 Výmera: 512 m2
Stav: rezervovaný
Cena : 112 640 €
Pozemok č. 47 Výmera: 505 m2
Stav: rezervovaný
Pozemok č. 46 Výmera: 507 m2
Stav: rezervovaný
Pozemok č. 45 Výmera: 513 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 44 Výmera: 501 m2
Stav: rezervovaný
Pozemok č. 43 Výmera: 543 m2
Stav: rezervovaný
Pozemok č. 42 Výmera: 502 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 41 Výmera: 500 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 40 Výmera: 500 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 39 Výmera: 500 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 38 Výmera: 500 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 37 Výmera: 500 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 36 Výmera: 500 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 35 Výmera: 615 m2
Stav: voľný
Cena : 135 300 €
Mám záujem
Pozemok č. 24 Výmera: 503 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 25 Výmera: 506 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 26 Výmera: 508 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 27 Výmera: 503 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 28 Výmera: 508 m2
Stav: voľný
Cena : 111 760 €
Mám záujem
Pozemok č. 29 Výmera: 504 m2
Stav: rezervovaný
Cena : 110 880 €
Pozemok č. 30 Výmera: 517 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 31 Výmera: 536 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 32 Výmera: 518 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 33 Výmera: 517 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 34 Výmera: 518 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 68 Výmera: 740 m2
Stav: voľný
Cena : 162 800 €
Mám záujem
Pozemok č. 3 Výmera: 662 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 1 Výmera: 740 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 62 Výmera: 693 m2
Stav: voľný
Cena : 152 460 €
Mám záujem
Pozemok č. 14 Výmera: 765 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 15 Výmera: 721 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 16 Výmera: 698 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 17 Výmera: 684 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 18 Výmera: 670 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 19 Výmera: 657 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 20 Výmera: 643 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 21 Výmera: 627 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 22 Výmera: 615 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 23 Výmera: 601 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 52 Výmera: 649 m2
Stav: rezervovaný
Pozemok č. 4 Výmera: 915 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 5 Výmera: 906 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 6 Výmera: 897 m2
Stav: voľný
Cena : 197 340 €
Mám záujem
Pozemok č. 7 Výmera: 888 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 8 Výmera: 878 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 9 Výmera: 870 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 10 Výmera: 861 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 11 Výmera: 851 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 12 Výmera: 860 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 13 Výmera: 784 m2
Stav: predaný
Číslo pozemku Variant Rozloha Cena s DPH Stav
66 S 552 m2 121 440,00 € voľný Mám záujem
67 S 595 m2 130 900,00 € voľný Mám záujem
65 S 588 m2 129 360,00 € voľný Mám záujem
64 S 574 m2 - predaný
63 S 529 m2 - predaný
2 S 524 m2 - predaný
61 S 592 m2 - predaný
60 S 597 m2 - predaný
59 S 529 m2 - predaný
58 S 508 m2 - predaný
57 S 501 m2 - predaný
56 S 505 m2 - predaný
55 S 521 m2 - predaný
54 S 512 m2 - predaný
53 S 514 m2 - predaný
51 S 500 m2 - predaný
50 S 500 m2 - predaný
49 S 500 m2 - predaný
48 S 512 m2 112 640,00 € rezervovaný
47 S 505 m2 - rezervovaný
46 S 507 m2 - rezervovaný
45 S 513 m2 - predaný
44 S 501 m2 - rezervovaný
43 S 543 m2 - rezervovaný
42 S 502 m2 - predaný
41 S 500 m2 - predaný
40 S 500 m2 - predaný
39 S 500 m2 - predaný
38 S 500 m2 - predaný
37 S 500 m2 - predaný
36 S 500 m2 - predaný
35 S 615 m2 135 300,00 € voľný Mám záujem
24 S 503 m2 - predaný
25 S 506 m2 - predaný
26 S 508 m2 - predaný
27 S 503 m2 - predaný
28 S 508 m2 111 760,00 € voľný Mám záujem
29 S 504 m2 110 880,00 € rezervovaný
30 S 517 m2 - predaný
31 S 536 m2 - predaný
32 S 518 m2 - predaný
33 S 517 m2 - predaný
34 S 518 m2 - predaný
68 M 740 m2 162 800,00 € voľný Mám záujem
3 M 662 m2 - predaný
1 M 740 m2 - predaný
62 M 693 m2 152 460,00 € voľný Mám záujem
14 M 765 m2 - predaný
15 M 721 m2 - predaný
16 M 698 m2 - predaný
17 M 684 m2 - predaný
18 M 670 m2 - predaný
19 M 657 m2 - predaný
20 M 643 m2 - predaný
21 M 627 m2 - predaný
22 M 615 m2 - predaný
23 M 601 m2 - predaný
52 M 649 m2 - rezervovaný
4 L 915 m2 - predaný
5 L 906 m2 - predaný
6 L 897 m2 197 340,00 € voľný Mám záujem
7 L 888 m2 - predaný
8 L 878 m2 - predaný
9 L 870 m2 - predaný
10 L 861 m2 - predaný
11 L 851 m2 - predaný
12 L 860 m2 - predaný
13 L 784 m2 - predaný

Odoslať